Grantorps System & Maskinteknik AB sekretesspolicy/integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller webbplatsen gsm.se som drivs av Grantorps System & Maskinteknik AB.
Den reglerar hur Grantorps System & Maskinteknik AB hanterar de uppgifter som påverkar användare av webbplatsen.
Du kan i allmänhet använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter.
Behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress eller förkortad IP-adress för en registrerad) är alltid
i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med våra landsspecifika dataskyddsförordningar.
Med följande sekretesspolicy vill vi informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter
som vi samlar in, använder och behandlar. Samtidigt informeras registrerade om sina rättigheter enligt denna sekretesspolicy.

Som registeransvarig har vi genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd
som möjligt av personuppgifter som behandlas via vår webbplats.
Dataöverföringar över Internet kan dock i allmänhet innehålla säkerhetshål. Således kan 100% skydd inte garanteras.

Dessutom använder vi cookies och analystjänster på vår webbplats.

När du använder vårt kontaktformulär
För frågor av något slag erbjuder vi dig en möjlighet att kontakta oss via ett formulär på vår webbplats.
Det är nödvändigt att ange en giltig e-postadress så att vi känner till upphovsmannen till förfrågan och kan svara på den.
Ytterligare detaljer är nödvändiga beroende på form och syfte med behandlingen eller kan tillhandahållas frivilligt.
Det är upp till dig att avgöra om du vill ange denna information i kontaktformuläret.